Општата цел на проектот е зголемување и подобрување на конкурентноста на планските региони преку поддршка на малите и средни претпријатија како и на претприемништвото, што воедно е стратешки приоритет на Програмата за развој на Источен Плански Регион.


Проектот се имплементира со техничка и финансиска поддршка на Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите Нации (UNDP), додека за Центарот за Развој на Источен Плански Регион го спроведува Knowledge Center.

Проект Исток ќе трае од март до декември 2015 година.

 

симни pdf >>