Во периодот од август до ноември, 2016 година, Knowledge Center работеше на развивање на новата веб страница и хостинг решение за потребите на Царинска Управа на Република Македонија.

 

Порталот E-AUKCIJA.MK е електронска куќа за аукционирање на недвижен имот. 

 

Општата цел на проектот е зголемување и подобрување на конкурентноста на планските региони преку поддршка на малите и средни претпријатија како и на претприемништвото, што воедно е стратешки приоритет на Програмата за развој на Источен Плански Регион.

 

 

Knowledge Center во соработка со Центарот за Развој на Југозападниот плански регион во организира три сета на петдневни обуки за развој на капацитетите за претприемништво на жените во три микро региони Струга (Струга, Дебрца, Вевчани и Охрид), Кичево (Кичево, Пласница и Македонски Брод) и Дебар (Дебар и Центар Жупа) за групи составени од по 20 учеснички.